Pěstitelské pálení

Pěstitelské pálení

od sudličkovy pálenice

Marmelády, kompoty, křížaly, to je vše fajn, ale není nad ovoce v tekutém stavu!

Uvedení ovoce v tekutý stav má své nesporné výhody: nemusíte mít doma objemné bedny s uloženým ovocem nebo prohýbající se regály s kompoty… Trvanlivost takto upraveného ovoce je také výrazně delší. A malá šťopička po ránu na dezinfekci má rovněž své nezaměnitelné kouzlo.

Vlastníte ovocný sad, nebo jste získali ovoce jako naturální plnění (nutno doložit), a je vám více jak 18 let? Přivezte k nám své ovoce (hrušky, švestky, jablka) a za zhruba čtyři měsíce si odvezete svůj vlastní destilát.

VÝDEJ PĚSTITELSKÉHO DESTILÁTU

Termín výdeje je uvedený na vážním lístku, který jste obdrželi při sběru ovoce.
Výdej probíhá v Hrobicích a Sudličkově Lhotě takto:

SUDLIČKOVA LHOTA

Kde: Lihovar Sudlička, Sudličkova Lhota 1
Tel.:
465 544 740
E-mail: lihovar@sudlicka.cz

Pravidelný výdej: Středa od 13:00 do 16:00
Konec výdeje: 15. 3. 2023

HROBICE

Kde: Lihovar Sudlička, Hrobice 53
Tel.:
466 941 296
E-mail: lihovar@sudlicka.cz

Pravidelný výdej: Pondělí od 13:00 do 17:00
Konec výdeje: 27. 3. 2023

Při výdeji pěstitelského destilátu lze platit pouze v hotovosti.

Základní

informace

Ovoce na pálení musí být zralé nebo přezrálé. Může být padané nebo třesené, nesmí však být shnilé a plesnivé. Ovoce musí být zbaveno veškerých příměsí (větviček, listí, trávy a podobně). Nezralé, shnilé a ovoce obsahující příměsi nebude vybráno, neboť je nevhodné ke zpracování.

Na jeden litr 50 % ovocného destilátu je potřeba přibližně 12 – 15 kg ovoce v závislosti na jeho zralosti.

Z vlastního dodaného ovoce můžete mít maximálně 60 l 50% destilátu v jednom výrobním období (tj. od 1. 7. do 30. 6.), a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem společnou domácnost.

Celní správa sleduje velmi pečlivě pěstitelské pálení a upozorňujeme zákazníky, že za překročení povoleného množství vypáleného destilátu budete Celním úřadem předvoláni k objasnění a množství destilátu nad stanovený limit vám bude Celním úřadem dodaněn spolu s pokutou.

Při odevzdání ovoce si prosím připravte občanský průkaz. Jako přepravní obal doporučuje nejlépe použít přepravky na ovoce, dřevěné bedny, koše, vědra nebo pytle. Dovezené ovoce vám zvážíme a bude s vámi sepsána Žádost o zpracování ovoce a vypsán Vážní lístek s uvedením druhu a množství ovoce, které jste u nás odevzdali ke zpracování.

Sběrná místa najdete na našich webových stránkách, Facebooku či v letácích sběrných míst.

Ovoce na zpracování se odebírá zpravidla od poloviny srpna do konce měsíce října. Přesné termíny jsou stanovovány pro každý rok samostatně.

Zpracování ovoce (umytí, nadrcení, odpeckování, naskladněno do kvasného tanku) a vedení kvasného procesu se provádí v kvasných tancích pro všechny pěstitele společně. Vykvašený kvas se společně destiluje v destilační koloně a prochází ultrazvukem, který staří destilát procesem odplynění čerstvě vypáleného destilátu, a tím umožňuje konzumaci ihned po vypálení, aniž by obsahoval nežádoucí plyny vniklé při pálení. Takto upravený destilát se už nemusí (ale může) nechávat odvětrávat. Následně projde destilát vymražováním proti zakalení.

Takto vyrobený ovocný destilát je dále naředěn speciálně upravenou vodou na lihovitost 50% a stáčen do 1 l skleněných lahví, 5 l kanystrů a 10 l kanystrů.

Vyrobený a naředěný ovocný destilát nastáčený do spotřebitelského balení je připraven k prodeji pěstiteli, který je vyzván SMS zprávou k odběru destilátu s uvedením termínu a místa odběru.  

Po předložení vážního lístku a občanského průkazu vám bude prodán pěstitelský destilát.

Svůj destilát si můžete označit etiketou, kterou jsme pro vás připravili, a je vždy k dostání na prodejním místě pěstitelského destilátu.

Ceník

pěstitelského pálení

Cena za 1 litr 50 %
(jablečného, hruškového a švestkového) destilátu je v lihovaru Hrobice 218 Kč a ve Lhotě Sudličkově a ostatních sběrných místech 228 Kč. Uvedená cena je včetně spotřební daně a DPH.

Cena obalů:
1 l sklo 12 Kč, 5 l kanystr 20 Kč, 10 l kanystr 25 Kč.

Cena etikety:
5 Kč/1 ks

Důležité

upozornění

Vybraná ustanovení zákona č.61/1997 Sb., o lihu: Pěstitel je oprávněn si dát vyrobit v jednom výrobním období z vlastní dodané suroviny nejvýše 30 litrů ethanolu zdaněného sazbou spotřební daně stanovené pro ovocné destiláty z pěstitelského pálení podle zákona č.353/2003 Sb., o SPD a to i v případě, že se na vypěstování ovoce podílely osoby, které tvoří s pěstitelem domácnost. (tj. 60 litrů 50% destilátu v období jedné sezóny tj. od 1.7. do 30.6. následujícího roku bez ohledu na to, kde pěstitel pálil). Dle zákona je pěstitelské pálení umožněno pouze osobám starším 18 let, kteří jsou vlastníky či nájemci pozemku (rozuměj zahrady), či získali ovoce jako naturální plnění od zaměstnavatele (toto je nutno doložit).

Až k nám povezete ovoce na pálení, nezapomeňte na občanský průkaz. Bez tohoto dokladu s vámi nemůžeme uzavřít smlouvu a poskytnout službu pěstitelského pálení.

Zákazník musí vyplnit prohlášení pěstitele, v němž se uvádí veškerá osobní data pěstitele (adresa, rodné číslo, kontaktní telefon) a množství dovezeného ovoce. Tato ohláška se společně s účtem o vydání destilátu archivuje po dobu 10 let, jak stanovuje zákon o lihu a vyhláška o výrobě lihu.

Destilát vyrobený v režimu pěstitelského pálení je státem zvýhodněný – vztahuje se na něj pouze poloviční spotřební daň – 162 Kč za 1 litr absolutního alkoholu (100%). Odváděná spotřební daň je již započtena v ceně za pálení.

Produkty této služby jsou určeny pouze pro vlastní potřebu a výsledný destilát se nesmí dále prodávat!

Copyright © 2022 - 2024 Lihovar Sudlička